VÄLKOMMEN - Senaste verk

1/56Vinterskraken
Djurgården, Stockholm 
Februari 2018